Záujmové útvary

Obrázok ikony

Zoznam krúžkov

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2021/2022
V novom školskom roku Centrum voľného času Sabinov otvára svoje brány pre malých , aj veľkých, nadaných športovcov aj umelcov, ochrancov prírody, či počítačových nadšencov. Každý z Vás si vyberie z našej pestrej ponuky to, k čomu má najbližšie.

Angličtina hrou pre MŠ

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Angličtina hrou pre ZŠ

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Florbal

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Futbal

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Gymnastický krúžok

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Hokej

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Hravá nemčina

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Karate

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Ľudový tanec – deti

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Ľudový tanec – mládež

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Mažoretky

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Mediálna výchova

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

MMA

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Šachový krúžok

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Silový trojboj

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Volejbal

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť

Základy korčuľovania

Obsah tohto záujmového útvaru aktuálne pripravujeme.
Zobraziť